Personel ds. finansowych w Twojej firmie

Wiele firm potrzebuje lokalnie/w siedzibie, mimo wsparcia zewnętrznego biura, pracowników ze sfery administracji i finansów. Pracownicy wykonujący prace, jakie mają wpływ na zapisy operacji gospodarczych w ewidencjach księgowych winni być do tego celu właściwie przygotowani.
Świadczymy usługi szkolenia personelu firm w zakresie przygotowania pracowników na stanowiska współpracujące z działami finansowymi/głównymi księgowymi.
Na etapie rekrutacji kandydata na opisywane stanowisko stanowimy merytoryczne wsparcie dla firm.