Obsługa personalna (kadry i płace)

Pomożemy Ci prawidłowo rozliczyć Twoich zatrudnionych od wejścia do firmy aż do rozstania, o czym więcej poniżej. Możemy być pomocni w odkryciu pułapek ukrytych w zawiłym prawie pracy.

Podstawowy zakres świadczonych usług personalnych:

- Rozliczenia kadrowe: umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, inne przychody i świadczenia ze stosunku pracy,
- Prowadzenie teczek osobowych,
- Rozliczenia płacowe: lista płac, deklaracje i zeznania roczne pracowników,
- Rozliczenia ubezpieczeń ZUS,
- Obsługa kontroli ZUS, PIP,
- Konsultacje z zakresu prawa pracy,
- Tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania,
- Obsługa funduszy celowych (np. Zakładowy Fundusz Swiadczeń Socjalnych
- Inne