Księgowość bilansowa i podatkowa

Wszystkie osoby prowadzace działalność gospodarcza w naszym kraju zmuszone są z mocy prawa do prowadzenia przeróżnych ewidencji księgowych.

Przedmiot działalności Twojej firmy oraz sposób jej prowadzenia przez Ciebie implikuje rodzaj i sposób prowadzenia tych ewidencji.
Prowadzimy wszelkie ewidencje księgowe w celach bilansowych i podatkowych (CIT, PIT, VAT) i inne jeśli zajdzie taka konieczność.

Jeśli dopiero zakładasz działalność gospodarczą dobierzemy najoptymalniejszy dla Ciebie sposób rozliczeń i przeprowadzimy Cię do świata Przedsiębiorców mimo trudnego ustawodawstwa.

Zakres świadczonych usług księgowych:

- Otwieranie działalności gospodarczej wraz z doborem opcji rozliczeniowych,
- Zryczałtowane formy prowadzenia działalności gospodarczej: karta, ewidencja przychodów,
- Uproszczone formy ewidencji: podatkowa książka przychodów i rozchodów,
- Pełne formy prowadzenia ewidencji księgowej: księgi rachunkowe (finansowe, handlowe),
- Rozliczenia podatku PIT i CIT,
- Rozliczanie podatku VAT,
- Obsługa kontroli podatkowych,
- Obsługa audytów biegłych rewidentów,
- Inne rozliczenia podatkowe